Digitale læremidler i dansk i indskolingen

Inspirations- og videndelingseftermiddag

Ebog Cfu
Sted:
Jens Jessen-Skolen
Start:
torsdag 14.6.2018 kl. 14.30
Slut:
torsdag 14.6.2018 kl. 17.30
PDF:
Digitale Laeremidler I Dansk I Indskolingen
 

Digitale læremidler giver nye muligheder - og også udfordringer, så kom og vær med torsdag d. 14. juni 2018, hvor vi mødes i Jens Jessen-Skolens indskolingslokaler kl. 14.30-17.30.
Her vil der være inspirationsoplæg og tid til drøftelse af erfaringer - og at få og give gode ideer til inddragelsen af digitale læremidler i dansktimerne.

Oplæg
Marion Demuth, Jens Jessen-Skolen, fortæller om indskolingen på Jens Jessen-Skolen og sin erfaring med digitale læremidler i sin danskundervisning.

Tina Joost, CfU, holder oplæg om CfU´s e-bøger og viser, hvordan de kan bruges på flere devices, bl.a. med højtlæsning på smartboard. Desuden inspiration til MitCfU´s TV-udsendelser, som kan streames til brug i danskundervisningen.

Heike Nebbe, Lyksborg Danske Skole, fortæller om sin erfaring med www.denførstelæsning.dk som supplement til bogsystemet Den Første Læsning i sin indskoling.

Erfarings- og videndeling
- Hvad har jeg god erfaring med at bruge – apps, hjemmesider osv.?
- Hvilke apps/hjemmesider kan anvendes hvornår i indskolingsforløbet/
- Hvordan differentierer jeg med digitale læremidler?
- Hvordan inddrages forældrene?
- Etc.

Tilmelding skal ske til Jens Odin Jessen, CfU, via IDA, på jensodin.jessen@skoleforeningen.org eller på tlf.: 0461-5047147 senest torsdag d. 31. maj 2018.


Venlig hilsen Tina Joost
Pædagogisk konsulent for faget dansk