Lego StoryStarter – Mash up Fairy Tales, eventyrlige eventyr eller Märchenmix

At bygge, fortælle og skrive historier med Lego

Story Starter
Sted:
Center for Undervisningsmidler
Start:
mandag 20.11.2017 kl. 14.30
Slut:
mandag 20.11.2017 kl. 17.30
PDF:
Ordforraad Med Klodser
 

StoryStarter er et innovativt og kreativt værktøj til at arbejde med de sproglige processer, både de mundtlige og de skriftlige. Ved hjælp af byggeplader og særlige klodser skabes fortællinger – en scene ad gangen. Undervejs noteres ord og vendinger og andre noter, så historien kan fortælles og skrives ned. Næste trin er at tage billeder af fortællingen og uploade disse i en tilhørende gratis app, der tilbyder mange skriveskabeloner. På kurset afprøves alle trin fra forforståelsen af temaet, gennem byggefasen, fotografering og skrivning til det endelige produkt.    

Det konkrete forløb, der tages udgangspunkt i, er til mellemtrinnet, men der vil også blive givet eksempler på, hvordan materialet kan bruges i indskolingen og i overbygningen.                   

Lego StoryStarter kan anvendes i alle sprog på alle trin.     

CfU har indkøbt et klassesæt af Lego StoryStarter til udlånssamlingen.

Målgruppe: Engelsk-, dansk- og tysklærere, alle klassetrin
Instruktør: Pædagogisk konsulent Ulla Krogsgaard (CFU Sjælland)
Medbring gerne egen iPad eller laptop

Du kan downloade app'en Storyvisualizer gratis inden kurset

Tilmeldingsfrist:
Inden 1. november2017 til:
Jens Odin Jessen tlf.: 0461 5047 147
e-mail: JensOdin.Jessen@skoleforeningen.org