Matematik i bevægelse

På denne eftermiddag vil man få indblik i materialet Tal i Bevægelse og afprøve flere aktiviteter...

Matematik I Bevaegelse
Sted:
Center for Undervisningsmidler
Start:
tirsdag 17.5.2016 kl. 14.30
Slut:
tirsdag 17.5.2016 kl. 16.30
 

Vi vil dykke ned i tankerne bag metoden, som kombinerer matematikkens emner med bevægelse, leg og konkurrencer. Materialet er ment som et supplement til de mange skriftlige og stillesiddende opgaver, man ellers gør brug af, og har sigte mod at få flere elever med i undervisningen, hvad enten det gælder klassen som helhed, specialundervisningstilbud eller undervisning af tosprogede elever.

 

  • Målgruppe:

Matematiklærere og pædagoger i indskoling/på mellemtrinnet med lyst til at inddrage bevægelse i deres undervisning

 

  • Instruktør:

Merete Løvgreen fra Sproggran

 

  • Praktiske bemærkninger:

Klæd jer på til et par aktive timer!

 

  • Tilmeldingsfrist:

03.05.2016
til: Heike Ehlerts  tlf.: 0461 5047 147

e-mail: FC-IDA: Heike Ehlerts eller Heike.Ehlerts@skoleforeningen.org