Mandag

Om mandagen kører vi til

Gustav Johannsen-Skolen, Flensborg

evt. Ungdomskollegiet, Flensborg

Vesterallee Børnehave, Flensborg

Oksevejens Skole, Flensborg

Oksevejens Børnehave, Flensborg

Store Vi-Vanderup Danske Skole

Store Vi-Vanderup Børnehave

Bredsted Danske Skole

Bredsted Børnehave

Husum Danske Skole

Husum Børnehave

Uffe-Skolen, Tønning

Tønning Børnehave

Garding Børnehave

Hans Helgesen-Skolen, Frederiksstad

Drage-Frederiksstad Daginstitution

Ørsted Børnehave

Treja Danske Skole 

Trene-Skolen, Tarp

Tarp Børnehave   

Jaruplund Højskole

Jaruplund Danske Skole

Jaruplund Børnehave

Julie Ramsing-Børnehave