Tirsdag

Om tirsdagen kører vi til

Isted Børnehave

Hiort Lorenzen-Skolen, Slesvig

Hiort Lorenzen Børnehave, Slesvig

Karlsson Vuggestue, Slesvig

A.P. Møller-Skolen, Slesvig

Gottorp-Skolen, Slesvig

Gottorp Børnehave, Slesvig

Bustrupdam Børnehave, Slesvig

Frederiksberg Daginstitution

Vestermølle Danske Skole

Vestermølle Børnehave

Ejderskolen, Rendsborg

Rendsborg-Bydelsdorf Børnehave

Askfelt Danske Skole

Askfelt Børnehave

Jernved Danske Skole, Dänischenhagen

Kiel-Pries Børnehave

Jes Kruse-Skolen, Egernførde

Egernførde Børnehave, Egernførde

Borreby Børnehave, Egernførde