Jesus på Flensborghus

Et kirke-skoleprojekt for 3.-4. klasse

Jesus Paa Flensborghus

MBU og Dansk Skoleforening har den glæde at indbyde til en oplevelsesvandring for elever i 3.-4. klasse på Flensborghus den 2. og 3. juni 2021.
(hver klasse deltager kun på en af dagene)

“Jesus på Flensborghus” går ud på at lade eleverne møde nogle af personerne i de
nytestamentlige fortællinger lyslevende og lade Flensborghus danne rammen om
dette møde.
Personerne er Maria Jesu mor, apostlen Simon Peter, Maria Magdalene, tiggeren
Bartholomæus, Johannes Døber, tolderen Zakæus og mange flere. Projektet er et
tværfagligt samarbejde mellem fagene: kristendomskundskab, musik, dansk og formning.
De tilmeldte skoler får i uge 9-10 tilsendt materialer til brug for elevernes forberedelse + en plakat til at hænge på klassens opslagstavle.
Lærer materiale hentes via internet.

I uge 19 udsendes følgende:
1. Bekræftelse af antal tilmeldte og dato
2. Holdinddeling
3. Armbånd som giver adgang til JPF.
4. Tid og sted for busafgang

Skolen fortæller eleverne om de personer, som de senere skal møde på oplevelsvandringen. Ved ankomsten til Flensborghus skal eleverne synge:
”Vi venter på Jesus” enstemmig med korsvar ”Hosianna, velsignet er Han, som kommer her til vor by.”

Udover at øve på ovennævnte sang skal eleverne fremstille og medbringe følgende:
A. 2 lovruller pr. klasse
B. Fisk til Peters net
C. Palmegrene til indtoget i Jerusalem

Ved ankomst til Flensborghus samles de deltagende klasser i hold (armbånd med forskellige farve), og de vil alle møde Jesus og hans disciple ved indtoget i Jerusalem med sang og palmegrene, og så begynder vandringen.

Til sidst samles alle klasserne til fest hos Zakæus.

Tilmelding senest den
08. februar 2021
til Mette.Christesen@skoleforeningen.org
Tilmeldingen skal indeholde følgende:
1. Skolens navn
2. Klasser/antal elever
3. Navnet på ansvarlig lærer/antal lærere derudover
4. Telefon/mobil
5. E-mail

Med venlig hilsen
Pædagogisk konsulent for kulturfagene Christian Schlömer
(christian.schloemer@skoleforeningen.org)
og ungdomspræst
Thomas Hougesen (hougesen@kirken.de)