Om CfU

Center for Undervisningsmidler er opbygget efter de samme principper som de danske Centre for Undervisningsmidler.

Funktionerne er de samme som i Danmark, men da det enkelte center afspejler de institutioner, som den betjener, er der også nogle forskelle.

  • Vi udlåner undervisningsmaterialer til de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig.
  • Vi tilbyder lærere m.fl. mulighed for at orientere sig om nye undervisningsmaterialer og nye teknologier til brug for undervisningen.
  • Vi hjælper skolebibliotekarer med de opgaver som er forbundet med skolebibliotekerne.
  • Vi afholder uddannelse for lærere og andre ansatte i Skoleforeningen.

Åbningstider:

Mandag-torsdag:  7:45 - 16:00
Fredag:               7:45 - 13:00