Ordblind/Om NOTA

 

På CfU kan man låne mange undervisningsmaterialer, hvortil der findes hjælp til fx ordblinde i form af Nota-indhold. Hvordan og hvorledes både elever og undervisere kan få adgang og gavn af disse udlånsmaterialer, fremgår i følgende afsnit:

 

TILMELDING TIL NOTA
– NU FOR ALLE ELEVER MED LÆSEHANDICAP - ikke længere kun for LRS-elever

Som noget helt nyt, har vi inden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig nu også mulighed for at tilmelde elever til NOTA, som af forskellige årsager IKKE kan blive anerkendt med LRS, men som har et dokumenteret læsehandicap.

- Et dokumenteret læsehandicap kan fx være en PPR-rapport, som viser, at eleven har massive læsevanskeligheder.
Det betyder, at vi nu kan tilmelde en større gruppe elever til det meget omfattende online-bibliotek NOTA.
– fx vil vores elever med generelle indlæringsvanskeligheder (inkluderet eller i læringsgruppen), der enten har dokumenterede afkodnings- og/eller læseforståelsesvanskeligheder kunne drage nytte af det omfattende tilbud.

 

NOTA-tilmelding er således fremover mulig for:

- elever med generelle indlæringsvanskeligheder (inkluderet eller i læringsgruppe), der ligeledes har dokumenterede læsevanskeligheder
- elever med massive læseforståelsesproblemer, der er dokumenteret via PPR-rapport
- elever med massive læsevanskeligheder dokumenteret via PPR-rapport
- elever med LRS-anerkendelse
- elever med andre dokumenterede handicap, der medfører et læsehandicap (f.eks. lav arbejdshukommelse, lav forarbejdningshastighed, lav sprogforståelse)

Nota er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktskrift til mennesker, som ikke læser almindelig trykt tekst, fx ordblinde. Disse materialer findes på Notas net-bibliotek www.nota.dk

 

Vejledning:

De CfU-materialer, hvortil der findes Nota-indhold, er alle mærket med en »kongekrone« i mitCFU. (mitcfu.dk)

Man kan søge materialer med Nota-indhold frem i »mitCFU« ved i »Filter« at markere:

Vis Kun Medier

og derefter klikke på OK.

Når man har fundet et passende CfU-materiale med Nota-indhold, vises hvilke typer Nota-indhold, der er til det pågældende CfU-materiale, fx således:

Materialet findes på Nota:

Lydboeger E Bog Pdf Blindskrift

Ovenstående symboler viser fx, at der til den pågældende CfU-udlåns-titel findes en lydbog, en e-bogs-udgave, en tekstudgave i pdf-format (fx til indlæsning i et tekstoplæsningsprogram) og en udgave med blindskrift. Der kan også være andre symboler, se Nota’s hjemmeside: https://nota.dk/

Elever, lærere og forældre med adgangskode til Nota kan downloade Nota-indhold fra ovenstående hjemmeside.

 

Elev-adgang til Nota-indhold på hjemmesiden

https://nota.dk/om-nota/bliv-medlem

Vedlagte indmeldelsesblanket (https://nota.dk/sites/default/files/signup_docs/indmeldelse_ordblind_03.20.pdf) udfyldes med:

 1. Elevens data: Navn, adresse mm.,
 2. en e-mail-adresse (elevens), dette kunne fx være elevens e-mail i FirstClass-IDA,
 3. elevens CPR-nummer, for elever i Sydslesvig der ikke har et dansk CPR-nr gælder, at fødselsdato og år angives på formen dd.mm.åååå, fx fødselsdag den 15. marts 2004 angives som
  CPR: 15.03.2004
 4. skoleinspektørens underskrift og skolens stempel (som bekræftelse på at eleven er blevet testet for ordblindhed og at der foreligger en rapport fra PPR på dette),
 5. forældre eller værges underskrift.

Indmeldelsesblanketten sendes med almindelig post til Nota, se adressen nederst på indmeldelsesblanketten. Efter indmeldelsen modtager eleven login og kodeord i en mail på den angivne elev-mail-adresse.

 

Lærer-adgang til Nota-indhold på hjemmesiden

https://nota.dk/om-nota/bliv-medlem

 Lærere kan få adgang til Nota-indhold, såfremt man som lærer underviser en eller flere elever, der har dokumenteret adgang til Nota-indhold (§17-brugere).

 1. Vedlagte indmeldelsesblanket (https://nota.dk/sites/default/files/signup_docs/indmeldelse_underviser.pdf) udfyldes og underskrives af underviseren.
 2. Blanketten underskrives og stemples af skoleinspektøren som dokumentation på ansættelse.
 3. Blanketten sendes med post til Nota, se adresse nederst på blanketten.

Efter godkendelse som bruger ved Nota modtages et brev fra Nota med posten samt et kodeord til Nota-indhold (hjemmesiden nota.dk) pr. e-mail.

 

Assistent-adgang til Nota-indhold på hjemmesiden

https://nota.dk/om-nota/bliv-medlem

Som assisent har mulighed for at hente Nota-indhold på hjemmesiden nota.dk på vegne af et medlem. Læs mere om: Hvem kan blive assistent for et Nota-medlem under: (https://nota.dk/content/assistent-et-medlem-af-nota)

 1. Vedlagte assistent-blanket (https://nota.dk/sites/default/files/signup_docs/indmeldelse_assistent_0.pdf) udfyldes med egne data og selve medlemmets data. Såfremt man ikke har et dansk CPR-nummer angives fødselsdato og år på formen dd.mm.åååå, fx fødselsdag den 15. marts 2004 angives som CPR: 15.03.2004
 2. Blanketten underskrives to gange hhv. som personlig bruger og som forældre/værge for barnet.
 3. Blanketten sendes med post til Nota, se adresse nederst på blanketten.

Efter godkendelse som bruger modtages kodeord til hjemmesiden: https://nota.dk/