Oplev Sydslesvig

Læremidler til dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser

Det dansk-tyske grænseland har nok aldrig været mere relevant i en undervisningssammenhæng end nu. Grænsekontrol, flygtninge og Udkantsdanmark er bare nogle af de aktuelle emner, der relaterer sig til grænselandet. Men også i forhold til mere traditionelle temaer som identitet, kulturmøde, mindretal, fordomme, grænser og medborgerskab er grænselandet interessant at bruge i undervisningen.
Her finder du en række gratis undervisningstilbud, der spænder fra materiale til dagtilbud til de ældste klasser i grundskolen og ungdomsuddannelserne i samfundsfag, dansk, historie, kulturforståelse, sprogfag m.m.
Vi håber på at kunne inspirere dig til at bruge vores materiale i dine undervisningssammenhænge!