Vejledning til CfU-udlånsmaterialer med Nota-indhold

På CfU kan man låne mange undervisningsmaterialer, hvortil der findes hjælp til fx ordblinde i form af Nota-indhold.

Nota er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktskrift til mennesker, som ikke læser almindelig trykt tekst, fx ordblinde. Disse materialer findes på Notas net-bibliotek www.nota.dk

mitCFU (mitcfu.dk)
De CfU-materialer, hvortil der findes Nota-indhold, er alle mærket med en »kongekrone« i mitCFU.

Man kan søge materialer med Nota-indhold frem i »mitCFU« ved i »Filter« at markere:

Vis Kun Medier

og derefter klikke på OK.

Når man har fundet et passende CfU-materiale med Nota-indhold, vises hvilke typer Nota-indhold, der er til det pågældende CfU-materiale, fx således:

Materialet findes på Nota:

Lydboeger E Bog Pdf Blindskrift

Ovenstående symboler viser fx, at der til den pågældende CfU-udlåns-titel findes en lydbog, en e-bogs-udgave, en tekstudgave i pdf-format (fx til indlæsning i et tekstoplæsningsprogram) og en udgave med blindskrift. Der kan også være andre symboler, se Nota’s hjemmeside: www.nota.nu

Elever, lærere og forældre med adgangskode til Nota kan downloade Nota-indhold fra ovenstående hjemmeside.

Elev-adgang til Nota-indhold på hjemmesiden www.nota.dk

Det er et krav at eleven er diagnosticeret ordblind fra PPR, dvs. der skal foreligge en rapport fra PPR, der bekræfter dette.

Vedlagte indmeldelsesblanket (elev-blanket) udfyldes med:

 1. Elevens data: Navn, adresse mm.,
 2. en e-mail-adresse (elevens), dette kunne fx være elevens e-mail i FirstClass-IDA,
 3. elevens CPR-nummer, for elever i Sydslesvig der ikke har et dansk CPR-nr gælder, at fødselsdato og år angives på formen dd.mm.åååå, fx fødselsdag den 15. marts 2004 angives som
  CPR: 15.03.2004
 4. skoleinspektørens underskrift og skolens stempel (som bekræftelse på at eleven er blevet testet for ordblindhed og at der foreligger en rapport fra PPR på dette),
 5. forældre eller værges underskrift.

Indmeldelsesblanketten sendes med almindelig post til Nota, se adressen nederst på indmeldelsesblanketten. Efter indmeldelsen modtager eleven login og kodeord i en mail på den angivne elev-mail-adresse.

Lærer-adgang til Nota-indhold på hjemmesiden www.nota.dk

Lærere kan få adgang til Nota-indhold, såfremt man som lærer underviser en eller flere elever, der har dokumenteret adgang til Nota-indhold (§17-brugere).

 1. Vedlagte indmeldelsesblanket (underviser-blanket) udfyldes og underskrives af underviseren.
 2. Blanketten underskrives og stemples af skoleinspektøren som dokumentation på ansættelse.
 3. Blanketten sendes med post til Nota, se adresse nederst på blanketten.

Efter godkendelse som bruger ved Nota modtages et brev fra Nota med posten samt et kodeord til Nota-indhold (hjemmesiden nota.dk) pr. e-mail.

Forældre-adgang (nota.dk-assistent) til Nota-indhold på hjemmesiden www.nota.dk

Forældre har mulighed for at hente Nota-indhold på hjemmesiden nota.dk for deres barn, såfremt barnet er en allerede tilmeldt og anerkendt bruger hos Nota.

 1. Vedlagte assistent-blanket udfyldes med egne data og barnets data.
  Såfremt man ikke har et dansk CPR-nummer angives fødselsdato og år på formen dd.mm.åååå, fx fødselsdag den 15. marts 2004 angives som CPR: 15.03.2004
 2. Blanketten underskrives to gange hhv. som personlig bruger og som forældre/værge for barnet.
 3. Blanketten sendes med post til Nota, se adresse nederst på blanketten.

Efter godkendelse som bruger modtages kodeord til hjemmesiden www.nota.dk.